ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามและแสดงปณิธานที่จะทำความดีใน 3 ปี มหามงคล

วันที่ 1 เม.ย. 2558
 
       เนื่องในโอกาสปี 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ ครบ 70 ปี ในปี 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 2 พระองค์ จึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามและแสดงปณิธานที่จะทำความดีในปีมหามงคลทั้ง 3 ปี ได้ที่ www.mwa.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125