ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วมยินดี กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 124 ปี

วันที่ 27 มี.ค. 2558

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางณิษา ล้อมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 124 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนการจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนประจำโรงเรียนสังวาลย์วิทยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับมอบ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125