ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบของขวัญปีใหม่ไทย เริ่ม เม.ย.นี้

วันที่ 24 มี.ค. 2558
 

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่งวดการอ่านน้ำ 1 เมษายน 2558 นี้ กปน. จะยกเว้นการเก็บค่าน้ำขั้นต่ำ ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และเป็นของขวัญปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์นี้ กปน. จึงดำเนินการจัดเก็บค่าน้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัยตามที่ใช้จริงสำหรับผู้ใช้น้ำที่มีการใช้น้ำไม่เกิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ตั้งแต่งวดการอ่านน้ำ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเดิม กปน. จำเป็นต้องจัดเก็บค่าน้ำขั้นต่ำเนื่องจากต้องมีการลงทุนในการขยายกำลังการผลิตและวางท่อ เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายน้ำและรองรับการขยายตัวของชุมชน อีกทั้งยังต้องมีการวางแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ นอกจากนี้ การลงทุนวางท่อจ่ายน้ำในบางพื้นที่ ปรากฏว่า ผู้ใช้น้ำมีน้อย กปน. ต้องรับภาระการลงทุนและต้องมีน้ำสำรองไว้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นผลทำให้อดีต กปน. มีสถานะทางการเงินไม่ค่อยดีต้องกู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว ในปัจจุบัน กปน. มีการบริหารจัดการและการกำกับดูแลที่ดี เป็นผลให้ กปน. มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กปน. จึงได้พิจารณายกเว้นการเก็บค่าน้ำประปาขั้นต่ำ สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ประมาณ 2.6 แสนราย เป็นจำนวนเงินปีละกว่า 90 ล้านบาท โดยให้มีผลตั้งแต่งวดการอ่านน้ำ 1 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125