ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ประกาศตัวเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

วันที่ 23 มี.ค. 2558

          กปน. สร้างจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมให้บุคลากร พร้อมประกาศตัวเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม กปน. (MWA CG & CSR DAY) ประจำปี 2558 เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม โดยมี นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) พล.ร.ท.ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการ กปน. และ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. นำผู้บริหารและบุคลากร กปน. ประกาศตัวเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ ไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งประกวดผลงานที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร กปน. พร้อมทั้งมอบรางวัลโครงการผู้นำและบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ประจำปี 2558 และ Talkshow จากสุดยอดนักพูดและนักเขียนมือทอง สิริลักษณ์ ตันศิริ เจ้าของผลงานหนังสือ "เมื่อยักษ์ตื่น” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในการมุ่งมั่นทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลดีในการให้บริการประชาชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125