ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
อาทิตย์ 22 มี.ค. กปน. จัด “ประปาพบประชาชน” มอบความสุข “วันน้ำโลก”

วันที่ 20 มี.ค. 2558
 

        นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า วันอาทิตย์นี้ ซึ่งเป็นวันน้ำโลก (World Water Day) ในฐานะที่ กปน. เป็นองค์กรที่ผลิตและให้บริการน้ำประปาที่สะอาด จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ โดยพนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง และฝ่ายปฏิบัติการ Call Center 1125 จะพร้อมใจจัดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน” ตามหมู่บ้าน ชุมชน และ ศูนย์การค้า อาทิ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท ท่าเรือปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัดมหาวงษ์ ถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น โดยให้บริการซ่อมบำรุงระบบประปาเบื้องต้น ตรวจสอบท่อรั่ว ภายในบ้านฟรี ยกย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ พร้อมให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และจัดกิจกรรมแจกของที่ระลึกมากมาย รวมถึงสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
         ที่ผ่านมา กปน.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้บริการประชาชนมาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำบริโภคที่สะอาด ได้มาตรฐาน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% บริการสำรวจท่อรั่วภายในฟรี กรณีที่มีค่าน้ำสูงผิดปกติ (ปกติเสียค่าใช้จ่าย 750 บาท ) การขยายเขตบริการฯ ให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง และการลดขั้นตอนการบริการทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ำ การรับชำระค่าน้ำ การซ่อมท่อแตกรั่วในเวลาที่รวดเร็ว ฉับไวมากขึ้น เพื่อมอบเป็นความสุขแก่ประชาชน ตามนโยบาย "กปน. สร้างสุข ทุกคนมีน้ำใช้”

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125