ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
ผู้ว่าฯเจริญ ชูธง...ประชาชนมีน้ำใช้เต็ม 100 ในปี 56 ดูแลพนักงานให้มีความสุขส่งผลให้รักงาน รักการให้บริการประชาชน

วันที่ 4 พ.ค. 2553
 
 
 
ชูภาพลักษณ์ย้ำ "ประปาเพื่อประชาชน” หวังขยายการให้บริการครอบคลุมชุมชนชายขอบตะเข็บ 3 จังหวัดเต็ม 100 ภายในปี 56 ด้วยโครงการขยายท่อจ่ายน้ำ เพิ่มแรงดัน ลดน้ำสูญเสีย รื้อมาตรการจูงใจด้านราคาเพื่อลดการใช้น้ำบาดาล และเพิ่มบริการด้านสังคมด้วยโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน
 
การประปานครหลวง ภายใต้การกำกับดูแลของ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการคนใหม่ เปิดเผยถึงนโยบายการดำเนินงานจากนี้ไป จะเน้นการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน โดยสนองตอบนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการให้ กปน. ขยายเขตบริการอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะชุมชนชายขอบ 3 จังหวัดที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในปีนี้จะมีการขยายไปยังฝั่งตะวันตกและทางใต้ของกรุงเทพ ฯ ได้แก่ บางกรวย ไทรน้อย ทุ่งครุ บางขุนเทียน คลองบางเชือกหนัง คลองชักพระ ฯลฯ ตั้งเป้าให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ นอกจากนี้ กปน. ยังได้เพิ่มแรงดันน้ำในเส้นท่อจาก 4 เมตร เป็น 6 เมตรที่ปลายเส้นท่อ น้ำไหลขึ้นชั้น 2 ได้โดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนลดค่าครองชีพอีกทางหนึ่ง พร้อมควบคุมระดับน้ำสูญเสียให้อยู่ในปริมาณที่น้อยที่สุด คาดว่าภายในปี 2556 กปน.จะสามารถให้บริการได้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ 100%
 
ในเขตรอยต่อของทั้ง 2 หน่วยงาน อาทิ จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา และบริเวณรังสิต ซึ่ง เป็นพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นั้น หากมีการร้องขอเราก็จะยินดีเข้าไปสนับสนุนโดยการขายน้ำให้ กปภ. เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ โดยไม่เข้าไปแย่งลูกค้าเอง
 
ในด้านทรัพยากรน้ำ กปน. ได้มีการประสานงานกับกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อการจัดสรรปริมาณน้ำสำหรับการนำมาผลิตน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปีนี้ ต้นทุนน้ำมีน้อย หากฝนไม่ตกภายในเดือนมิถุนายน เราต้องนำน้ำต้นทุนในปีหน้ามาใช้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและสำรองน้ำไว้ ทั้งนี้จะได้ฟื้นมาตรการจูงใจชักชวนให้ผู้ใช้น้ำบาดาลหันมาใช้น้ำประปา เพื่อช่วยกันป้องกันปัญหาแผ่นดินทรุดด้วย
 
นอกจากนี้ กปน. ยังได้สร้างความเชื่อมั่นกับคุณภาพน้ำประปาที่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน กปน.ได้นำกลยุทธ์บริการลูกค้าเชิงรุกด้วยการเข้าไปดูแลการออกแบบ วางท่อให้กับหมู่บ้านจัดสรรใหม่ ซึ่งเป็นการดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อให้การวางท่อมีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีโครงการ Best Care Service เป็นบริการดูแลและให้คำแนะนำกับผู้ใช้น้ำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำทุกครัวเรือนที่เป็นลูกค้าของ กปน. ขอให้มั่นใจว่า น้ำประปาสะอาด ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง และขอให้ช่วยกันดูแลรักษาระบบท่อภายในบ้านและหมั่นทำความสะอาดถังพักน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้มีน้ำสะอาดไว้บริโภคตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางตลอด 24 ชั่วโมง
 
นายเจริญ กล่าวว่า ในอดีตนั้นไม่อยากจะบอกใครว่าทำงานอยู่ที่ กปน. แต่ปัจจุบันด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ และมีความสมานฉันท์ มีเป้าหมายที่จะสร้างองค์กรให้อยู่ในระดับแนวหน้าตลอดจนมีการปรับปรุง และพัฒนาตามค่านิยมที่ว่า "มุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส”ให้บริการที่ทันสมัย ขอติดตั้งประปาใหม่ได้ภายใน 1 วัน มีบริการรับชำระค่าน้ำด้วยช่องทางที่หลากหลาย เป็นตัวแทนรับชำระค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ พร้อมกันนี้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันประหยัดในทุกๆ ด้านด้วยการช่วยกันลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น มุ่งหารายได้เสริมเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผกผัน แม้จะไม่ได้ขึ้นค่าน้ำประปามากว่า 10 ปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีกำไรส่งเข้ากระทรวงการคลังทุกปี ทำให้ กปน. ได้รับรางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่นมาถึง 2 ปีซ้อน ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่พวกเรา จะไปที่ไหนก็กล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าทำงานที่ กปน. และเป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจยื่นใบสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานแต่ละครั้งจำนวนหมื่นกว่าราย เพราะน้ำเพื่อชีวิตจึง ต้องผลิตให้ดีที่สุด
 
ปัจจุบัน กปน. ได้นำหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวนโยบายหลักควบคู่กับการทำธุรกิจด้วย เพราะการขายน้ำนั้น ถือเป็นธุรกิจที่เป็นกุศล ซึ่งจะต้องผลิตสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อนำมาให้ประชาชนได้บริโภคอย่างสะอาดและปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้เรายังมีบริการน้ำเพื่อสาธารณกุศล โดยนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย และให้บริการในงานพระราชพิธีต่างๆ รวมไปถึงการติดตั้งประปาหัวแดงในชุมชนเพื่อการดับเพลิงอีกด้วย และในอนาคตคณะกรรมการ กปน. มีนโยบายให้ทุกสาขาดูแลโรงเรียนภายในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งด้านระบบประปา และสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน
 
ธุรกิจจะเติบโตและก้าวหน้าไปไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกคน นอกจากจะสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญและสร้างความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน โดยจัดให้มีการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีสวัสดิการที่ดี มีความมั่นคง เพราะเราเห็นว่าการดูแลให้พนักงานทุกคนอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลที่ตามมาก็คือ ทุกคนจะมีความสุข เกิดความรักองค์กร ทำให้รักงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำที่จะได้รับบริการที่ดีนั่นเอง นอกจากนี้ยังได้ตั้งกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดกว้างไกลและสนับสนุนให้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน กปน. ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125