ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เปิดศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำ สร้างความมั่นใจคุณภาพน้ำประปา

วันที่ 12 มี.ค. 2558
 
          วันนี้ (12 มีนาคม 2558) เวลา 14.19 น. ณ ศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำ อาคารฝ่ายคุณภาพน้ำ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. และ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำ กปน. เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการควบคุม ที่สามารถแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำประปาในระบบผลิตและระบบเส้นท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งสั่งจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย ณ สถานีสูบจ่ายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นายธนศักดิ์ กล่าวว่า ศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ กปน. ได้รับทราบข้อมูลคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่บริการของ กปน. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real Time และสามารถปรับระบบการจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย ณ สถานีสูบจ่ายน้ำ 9 สถานี ได้แก่ มีนบุรี ลาดกระบัง บางพลี ลาดพร้าว คลองเตย สำโรง ท่าพระ เพชรเกษม และราษฎร์บูรณะ เพื่อให้น้ำประปาสะอาดและปลอดภัย สอดคล้องกับแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans) ที่ กปน. ดำเนินการอยู่ โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา กปน. ได้ลงทุนกว่า 60 ล้านบาท จัดทำระบบและติดตั้งตู้ตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติจำนวน 50 จุด ครอบคลุมทั่วพื้นที่ให้บริการ ทั้งในสำนักงานประปาสาขา โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ความขุ่น ความเป็นกรดด่าง และความนำไฟฟ้า ซึ่งเมื่อมีค่าคุณภาพน้ำผิดปกติ จะมีการแจ้งเตือนในระบบแสดงผล โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะทำการตรวจสอบความผิดปกติ และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถติดตามคุณภาพน้ำประปาได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ http://twqonline.mwa.co.th และหากพบค่าคุณภาพน้ำผิดปกติ สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำ โทร 0 2503 9354 และสายด่วน กปน. 1125 หรือทางอีเมล์ twqonline@mwa.co.th ซึ่งในอนาคต กปน. ยังมีโครงการขยายการติดตั้งตู้ตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในความสะอาดของน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125