ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วมมือ TMB พัฒนาเครื่องมือบริหารการให้บริการการจ่ายเงิน

วันที่ 10 มี.ค. 2558

           เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)(TMB) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการจัดการด้านการเงิน เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้า ด้วยความสะดวก รวดเร็ว แบบครบวงจร
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125