ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จัดอบรม "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

วันที่ 10 มี.ค. 2558

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ประมา ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้าง "เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้าน การทุจริตให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน กปน. สอดคล้องกับนโยบายการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125