ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
เชิญชวนประชาชนส่งพระฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระเทพฯ” ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
        เนื่องจากในพุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒เมษายน ๒๕๕๘ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการสร้างความสุขและรายยิ้มให้แก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่าทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม” จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยส่งพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้บันทึกภาพด้วยตนเอง โดยระบุข้อมูลของภาพประกอบด้วย วัน เดือน ปีที่ถ่ายภาพ คำอธิบายภาพ ชื่อผู้ถ่ายภาพหรือหน่วยงาน ความประทับใจขณะบันทึกภาพ เพื่อคัดเลือกนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป โดยส่งภาพได้ที่ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
 
 
ที่มา : http://www.moe.go.th/
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125