ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วม อบจ.นนทบุรี ขยายเขตบริการน้ำประปา วงเงิน 108 ล้านบาท

วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
        นายวิทยา อินทชิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ขวา) นายกฤตพัส อัจฉริยะประสิทธิ์
รองนายก อบจ.นนทบุรี (กลาง) และ นายเข็ม พุ่มแย้ม นายก อบต.ขุนศรี พร้อมด้วยผู้บริหารจาก 13 อบต. และ 1 เทศบาลตำบล จังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง วงเงิน 108 ล้านบาท โดย กปน. รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 50%

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125