ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วมกับ อบจ.นนทบุรี สานต่อ MOU ระยะ 3 ขยายเขตบริการน้ำประปา

วันที่ 27 ก.พ. 2558
 

          ในวันที่ 2 มีนาคม 2558  เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ ถ.ประชาชื่น มีพิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระยะ 3 ระหว่าง การประปานครหลวง ( กปน.) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 13 อบต. และ 1 เทศบาลตำบล โดย กปน.ร่วมสมทบค่าใช้จ่าย 50 % ในการวางท่อขยายพื้นที่บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง จนถึงปี 2560

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125