ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จัดกิจกรรมสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา พร้อมติดตั้งก๊อกประหยัดน้ำ

วันที่ 13 ก.พ. 2558

         นายกวี อารีกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำทีมนักวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม "น้ำประปาน่าดื่ม” ณ โรงเรียนวัดช่องลม เขตยานนาวา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา และให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้านเคมี จุลชีววิทยา รวมทั้งการประหยัดน้ำ โดย กปน. ได้ติดตั้งก๊อกประหยัดน้ำให้แก่โรงเรียนเพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำและช่วยประหยัดค่าน้ำได้อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125