ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จับมือ กปภ. จัดหาน้ำประปาบริการประชาชนแนวเขตพื้นที่รอยต่อ

วันที่ 13 ก.พ. 2558

          นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) (กลาง) และคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับคณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำโดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กปภ. (เสื้อฟ้า) เรื่องแนวทางการจำหน่ายน้ำประปาบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่าง กปน. และ กปภ. เพื่อกระชับความร่วมมือการบริการประชาชนในการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125