ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วมยินดี ครบรอบ 42 ปี การเคหะฯ

วันที่ 13 ก.พ. 2558

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ นักบริหารงาน 7 ฝสอ. เป็นผู้แทน กปน. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง "42 ปี การเคหะแห่งชาติ” และได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3,000 บาท โดยมีนายชวนินทร์ พรหมรัตนพงษ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายดารนัย อินสว่าง ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นผู้รับมอบ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125