ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. MOU กองบัญชาการกองทัพไทย ปรับปรุงระบบการบริการอ่านมาตรวัดน้ำและซ่อมระบบน้ำประปา

วันที่ 9 ก.พ. 2558

          นายสมสิทธิ์ วรรณพิรุณ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ พลตรี วรยุทธ ด้วงกลัด ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อบริหารจัดการและซ่อมบำรุงระบบประปาในบ้านพักและอาคารสวัสดิการข้าราชการทหารให้ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสีย ใน 9 พื้นที่ ได้แก่ ประชาชื่น บางซ่อน วังหิน ลาดกระบัง เมืองทองธานี ทุ่งสีกัน 1, 2, 3 และ 4 เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่บัดนี้ถึงปี 2561

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125