ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. MOU พัฒนาระบบประปา เทศบาลตำบลศรีวิไล

วันที่ 9 ก.พ. 2558

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สนญ. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผวก. และ นายสุรเชษฐ์ คะดุน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลศรีวิไล ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล รองรับความต้องการใช้น้ำที่สูงขึ้นจากการขยายตัวของประชากร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125