ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
สมาชิกสภาเมืองฯ (สิ่งแวดล้อม) จากออสเตรีย เยี่ยม กปน.

วันที่ 9 ก.พ. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Ms.Ulrike Sima, Executive City Councillor for the Environment, City of Vienna สมาชิกสภาเมืองฝ่ายบริหาร (ด้านสิ่งแวดล้อม) แห่งกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสานสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการ "น้ำประปา” ทั้งกระบวนการผลิตและการให้บริการประชาชน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125