ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. MOU พัฒนาระบบประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร

วันที่ 9 ก.พ. 2558

         นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) และ นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคของเทศบาลนครสมุทรสาคร ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล รองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125