ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
ผู้ว่าการ กปน. รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” 2557

วันที่ 6 ก.พ. 2558

         นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) 1 ใน 80 บุคคลตัวอย่างจากทั้งประเทศที่ได้รับรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี พุทธศักราช 2557 สาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง โดยคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งรางวัลนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125