ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
น้ำประปาไหลอ่อน 12 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 6 ก.พ. 2558
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน
 
          ด้วย การไฟฟ้านครหลวง จะเข้าดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสายการผลิตรอง ของโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง (กปน.) จึงจำเป็นต้องลดการสูบจ่ายน้ำจากโรงงาน ผลิตน้ำดังกล่าว ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งระหว่างดำเนินการ จะส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่บริการของ
  • สำนักงานประปาสาขาบางเขน สำนักงานประปาสาขานนทบุรี และสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125