ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
ขอบคุณพนักงานบริจาคช่วยเฮติ ร่วมกับ กปน. 712,447 บาท

วันที่ 20 เม.ย. 2553

นายเจริญ ภัสระ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รวก. (บ) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐเฮตินั้น กปน. สอ.กปน. และพนักงานได้ร่วมกันบริจาคเงินให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 712,447 บาท โดยเป็นเงินบริจาคของ กปน. 100,000 บาท ซึ่งได้นำเงินดังกล่าวมอบให้ศูนย์รวมน้ำใจชาวไทยช่วยผู้ประสบภัยเฮติ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามวัตถุประสงค์แล้ว จึงขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในโอกาสต่อไป
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125