ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สสม. ช่วยสังคม ทุ่มงบครึ่งล้านวางท่อชุมชนบ่อนไก่

วันที่ 20 เม.ย. 2553

นายอุลิช มากไมตรี ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (ผจ.สสม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา สสม. ได้จัดกิจกรรมบริการประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ตามโครงการวางท่อประปาเชิงสังคมให้กับ "โครงการบ้านมั่นคง” บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระราม 4 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้ไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง กปน.ห่วงใย และต้องการสานฝันของคนในชุมชนให้เป็นจริง รวมทั้งยกมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ทัดเทียมกับคนในสังคม ตามนโยบาย ของ กปน.และกระทรวงมหาดไทย ที่มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภค ทั้งนี้ สสม. ได้จัดสรรงบประมาณเกือบ 500,000 บาท เพื่อดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำให้กับชุมชนดังกล่าวจำนวน 108 หลังคาเรือน โดยเฉลี่ย กปน. ช่วยไม่เกิน 15,000 บาท/หลัง
 
ขณะนี้มีประชาชนมายื่นคำร้องแล้วทั้งสิ้น 72 ครัวเรือน สสม. ได้แจกของที่ระลึกพร้อมเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้น้ำประปาให้กับประชาชนที่มารับบริการด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดการเสวนาเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการวางท่อประปาในชุมชน รวมทั้งได้มีการสัมภาษณ์ประชาชนถึงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการวางท่อ และการให้บริการเชิงรุกของ สสม. ในครั้งนี้ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากยังไม่เคยมีหน่วยงานใดมาให้บริการรับ คำร้องและรับชำระเงินถึงชุมชนมาก่อน ถือเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้โครงการวางท่อประปาเชิงสังคมในชุมชนบ่อนไก่จะแล้วเสร็จ และมีน้ำใช้ภายในเดือนมิถุนายน 2553 นี้
 
ในตอนท้าย ผจ.สสม.กล่าวเพิ่มเติมว่า การวางท่อเชิงสังคมในครั้งนี้ นอกจาก กปน. ได้ทำโครงการที่เป็นประโยชน์ และก่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ยังเป็นการหาลูกค้ารายใหม่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125