ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
ผู้บริหาร กปน. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 5 ธ.ค. 2557

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร กปน. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการมีจิตสำนึก "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรวจสอบได้” ยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125