ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. บำเพ็ญประโยชน์ ถวายในหลวง

วันที่ 4 ธ.ค. 2557

       นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน กปน. ผู้แทนจากเทศบาลนครปากเกร็ด และชาวชุมชนบางตลาด 9 และ 11 ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยร่วมกันเก็บขยะ กำจัดผักตบชวา และฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ ในคลองส่วย ข้างสำนักงานใหญ่ กปน. ถนนประชาชื่น เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น ตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ของกระทรวงมหาดไทย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125