ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. รับรางวัลชมเชย "องค์กรโปร่งใส" จาก ปปช.

วันที่ 8 ธ.ค. 2557

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในงานพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่4 ประจำปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) ณ ห้องนนทบุรี1 สำนักงาน ป.ป.ช.
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125