ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
ม.โตเกียว ดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน

วันที่ 8 ธ.ค. 2557

         การประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Research Center for Water Environment Technology มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษากระบวนการผลิตน้ำ การกำจัดตะกอน และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำของไทย ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน ภายใต้การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Southeast Asian Water Environment (SEAWE) ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125