ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
3,654 ครัวเรือน ที่ปากน้ำ มีน้ำประปาใช้แล้ว

วันที่ 2 ธ.ค. 2557

          นางวัชรี ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ที่ 2 จากขวา ) ร่วมกับ นายธนภณ คารมปราชญ์ รองนายก อบจ.สมุทรปราการ(ที่ 3 จากซ้าย ) ทำพิธีเปิดจ่ายน้ำให้กับชาวชุมชนคลองแสนสุข ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 40 ครัวเรือน ได้มีน้ำประปาใช้ ภายใต้โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ซึ่งแผนงาน MOU ระยะที่ 1 ได้วางท่อจ่ายน้ำแล้วเสร็จ 100 % ด้วยเงินงบประมาณ 279.50 ล้านบาท และให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนไปแล้ว 3,654 ครัวเรือน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125