ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
โครงการ 3 จ. ผู้ใช้น้ำชอบ พนักงานปลื้ม

วันที่ 19 ส.ค. 2553

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ประปาสาขาสุขุมวิท และ ประปาสาขาพระโขนง ได้เริ่มเปิดการชำระเงินโครงการ 3 จ. "จอด จ่าย จร” เพื่อทดสอบการทำงานของระบบดังกล่าวเป็นวันแรก โดย นายพิชิต ภูพิชญ์พงษ์ ชวก.(ก1) ได้ทดลองชำระเงินด้วยตนเอง ใช้เวลาตั้งแต่หยุดรถจนถึงชำระเงินเพียง 20 วินาที/1ใบแจ้งหนี้ นับเป็นการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งมีผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการต่างกล่าวชื่นชมว่า "เป็นโครงการที่ดี ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว น่าทึ่งมาก การประปาฯ สามารถทำได้เช่นนี้หรือ ไม่น่าเชื่อเลย เหนือกว่า 7-ELEVEN หรือ McDonald’s เสียอีก ที่ผ่านมาต้องขับรถวน 2-3 รอบ กว่าจะมีที่จอดรถ” โดยตลอดทั้งวันสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำได้เฉลี่ย 250 ราย จึงแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถได้ดีมาก

จากคำกล่าวชื่นชมของผู้ใช้น้ำ ทำให้พนักงานปลื้มใจและมีกำลังใจ จึงได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบการบริการดังกล่าวอย่างทั่วถึง นางสาววงเดือน ตันติกุล ผจ.สสส. และนางวัชรี ประสาทเขตต์การ ผจ.สสพ. สองผู้บริหารของ 2 สาขา กล่าวเสริมว่า รู้สึกภูมิใจกับการให้บริการ โครงการ 3 จ. "จอด จ่าย จร” นับเป็นการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้ผู้ใช้น้ำได้รับการบริการที่เป็นเลิศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและทันสมัย จึงขอเชิญชวนให้พนักงานหาวิธีการปรับปรุง พัฒนางานและการให้บริการใหม่ๆ เช่นนี้อีกต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125