ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
AIT นำคณะพัฒนาบุคลากรแห่ง สาธารณรัฐอิรัก ดูงาน HR กปน.

วันที่ 19 ส.ค. 2553

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 30 ปี ฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจประปา กปน. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง และผู้บริหาร กปน. ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบัน Asian Institute of Technology (AIT) และทีมงานคณะพัฒนาบุคลากรแห่งสาธารณรัฐอิรักที่มาศึกษาดูงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยใช้ความสามารถเป็นฐานของ กปน. ซึ่งได้รับความสนใจสอบถามการบริหารงานของ กปน. เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การวางแผนอัตรากำลัง ระบบฐานข้อมูล ระบบ IT เพื่อสนับสนุน e-HR เพื่อการบริหารงานบุคลากร ระบบสมรรถนะ (Competency) เป็นต้น ซึ่งนางเครือพันธ์ ภูวรัตนกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) และทีมงาน ได้นำเสนอภาพรวมของ ฝบบ. พร้อมถ่ายทอดจนเป็นที่เข้าใจ และสร้างความประทับใจให้แก่คณะพัฒนาบุคลากรแห่งสาธารณอิรักเป็นอย่างยิ่ง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125