ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง มอบ 4 ล้าน สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ

วันที่ 19 ส.ค. 2553

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล นายเจริญ ภัสระ ผวก.กปน. ร่วมงานกาลาดินเนอร์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน มหกรรมเทิดไท้ราชินี สามัคคีทั่วแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในการนี้ กปน. ร่วมมอบเงิน จำนวน 4 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนในกองทุนดังกล่าว ผ่าน นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับรัฐวิสาหกิจอื่นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเงินรวม 20 ล้านบาท
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125