ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
ผู้ว่าการ กปน. คว้ารางวัล APEA 2014 Thailand

วันที่ 27 พ.ย. 2557

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) 1 ใน 15 ผู้นำ จากหน่วยงานของไทย ได้รับรางวัล ASIA PACIFIC ENTREPRENEURSHIP AWARDS (APEA) 2014 Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship Awards สำหรับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และผลการดำเนินงานที่โดดเด่น รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125