ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน.ทอดผ้าป่า ณ วัดสำแล จ.ปทุมธานี

วันที่ 27 พ.ย. 2557

        เมื่อเร็วๆนี้ นายสุชิน สังคะคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ และนายสมศักดิ์ กิจเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม และคณะ เป็นตัวแทน กปน. ทอดผ้าป่า ถวายแด่ พระครูปทุมธรรมโสภณ (เจ้าอาวาส) ณ วัดสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อใช้ในการพัฒนาวัด ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กในชุมชน และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125