ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ทอดผ้าป่า และร่วมปลูกต้นไม้ ณ วัดรางบัว จ.ราชบุรี

วันที่ 26 พ.ย. 2557

       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 พร้อมฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง ฝ่ายระบบส่งน้ำดิบ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ ปฏิบัติงานมวลชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง โดย ร่วมปลูกต้นไม้ ทอดผ้าป่า ณ วัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125