ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง จัดกิจกรรม “CG DAY” หรือ วันประปาเพื่อประชาชน เพื่อคืนกำไรให้สังคม

วันที่ 19 ส.ค. 2553

ในเดือนแห่งวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 43 ปี กปน. จัดกิจกรรม "CG DAY” หรือ วันประปาเพื่อประชาชน เพื่อคืนกำไรให้สังคม กปน. นำพนักงานทุกสังกัดร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในหลายๆ ด้าน หนึ่งในกิจกรรมนั้น คือ การมอบเงินสนับสนุนให้สถานสงเคราะห์ บ้านนนทภูมิ และบ้านเฟื่องฟ้า อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แห่งละ 72,100 บาท รวมเป็นเงิน 144,200 บาท ซึ่งเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินที่พนักงานสมทบทุนเพื่อมอบให้ด้วยใจจริง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125