ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005

วันที่ 24 พ.ย. 2557

          นายบัญชรชัย จันทร์บุษราคัม ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) สาขาทดสอบ จาก นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. ได้รับการรับรองต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นปีที่ 10 ภายใต้นโยบายคุณภาพ "บริการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐานสากล ผลทดสอบ ถูกต้อง แม่นยำ”
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125