ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

วันที่ 20 พ.ย. 2557

           วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กปน. ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ส่งนักวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี(T) วิศวกรรม(E) และคณิตศาสตร์(M) ในกระบวนการผลิตน้ำประปา
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125