ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. จับมือ UNDP จัด workshop โครงการรวมใจรักษ์น้ำ รุ่น 4

วันที่ 20 พ.ย. 2557

          การประปานครหลวงจับมือสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัด Workshop เพื่อพัฒนาโครงการอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์น้ำ Water for People Partnership: Small Grant Programme (WPP/SGP) ซึ่งรุ่นนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเบื้องต้น 8 ชุมชน จาก กาญจนบุรี ราชบุรี กทม เพชรบุรี อ่างทอง เพื่อร่วมกันผลักดันกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า อย่างมั่นคงและยั่งยืน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125