ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. เปิดสอนวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน ฟรี!!

วันที่ 17 พ.ย. 2557

       การประปานครหลวง (กปน.) เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้แก่ชาวชุมชน ให้ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปา เพื่อให้บริการสังคมและประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอิสระ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย
        จึงขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน ปี 58 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
คุณสมบัติ
1. อายุ 20-65 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. ผู้สมัครต้องมีประธาน/ผู้นำชุมชน ลงนามรับรอง
 
**ผู้ที่สนใจสามารถ Download รายละเอียดโครงการฯ ใบสมัคร และแบบตอบรับ(สำหรับชุมชน) ได้ที่ http://www.mwa.co.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัคร!!!รับสมัคร โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558” ยื่นใบสมัครตัวจริง พร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่ 1. สำนักงานประปาสาขา 2. ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม การประปานครหลวง เลขที่ 400 ชั้น 4 อาคารสำนักงานแพทย์ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม การประปานครหลวง โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1613, 1616
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125