ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
น้ำไม่ไหล 18 และ 20 พ.ย. 2557

วันที่ 17 พ.ย. 2557
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล
 
          เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องปิดประตูน้ำท่อประธาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อดำเนินการซ่อมท่อจ่ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร บริเวณถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ในเช้าวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ต่อไปนี้
  • ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตั้งแต่คลองตาชมถึงคลองมะสง ทั้งสองฝั่ง
  • หมู่บ้านนันทิชา 3/8 หมู่บ้านปิยวรารมย์ 3
  • หมู่บ้านพิมลราช 3,4 หมู่บ้านศิรินธร หมู่บ้านเติมรัก 3,5
          นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะดำเนินการบำรุงรักษาท่อประธาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ในถนนพรานนกตัดใหม่ ตั้งแต่ถนนราชพฤกษ์ ถึง ถนนกาญจนาภิเษก ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ต่อไปนี้
  • ถนนพรานนกตัดใหม่ ตั้งแต่ถนนราชพฤกษ์ ถึง ถนนกาญจนาภิเษก
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125