ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2557
กปน. ขออภัย วางท่อถนนเอกชัย 2 ปี กลางคืนปิดถนน 1 เลนครึ่ง โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

วันที่ 14 พ.ย. 2557
 
          นายวิทยา อินทชิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปน. ได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างวางท่อประธานใหม่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ในถนนเอกชัย ฝั่งขาออก ช่วงจากถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองบางระแนะ ระยะทาง 5,520 เมตร ด้วยเงินลงทุนกว่า 248 ล้านบาท เพื่อทดแทน ท่อเดิมที่มีขนาดเล็กและอายุการใช้งานเกือบ 30 ปี และเกิดแตกรั่วบ่อยครั้ง จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเสริมเสถียรภาพการจ่ายน้ำทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ และแรงดันน้ำให้เพิ่มสูงขึ้นในถนนดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จ่ายน้ำประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร และมีผู้ใช้น้ำได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 22,700 ครัวเรือน
          งานก่อสร้างครั้งนี้ ใช้วิธีดันท่อลอด (Pipe Jacking)เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางให้น้อยที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องขุดเปิดผิวจราจรตลอดทั้งเส้นทาง โดยจะดำเนินการเฉพาะช่วงบ่อก่อสร้างเป็นช่วงๆ เท่านั้น ขั้นตอนในการทำงานจะดำเนินการพร้อมกันคืนละ 2 จุด ห่างกันประมาณ 500 เมตร จำเป็นต้องปิดถนน 1 เลนครึ่ง เป็นระยะทางจุดละ 50 เมตร ระหว่างเวลา 22.00 -05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และในเวลากลางวัน จะทำการปิดฝาบ่อด้วยแผ่นคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ 
         กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีความจำเป็น ที่ กปน. จะสามารถให้บริการน้ำประปาคุณภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มศักยภาพต่อไปในอนาคต ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว หรือสัญจรไปมาด้วยความระมัดระวัง โดย กปน. จะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนและกำชับให้ผู้รับจ้างใส่ใจดูแลในการปิดฝาบ่อคอนกรีต เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อผู้ใช้เส้นทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสบข้อขัดข้อง สามารถแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125