ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
เชิญชม ช่อง 11 (NBT) เรื่องการวางท่อเชิงสังคมและการพัฒนางานให้บริการของ กปน.

วันที่ 16 ส.ค. 2553
 
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00 - 08.30 น. มท.3 ให้สัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 06.00 - 08.00 น. ผู้ว่าการ ให้สัมภาษณ์
  เวลา 19.00 น. (รายการข่าวภาคค่ำ) ผู้ว่าการ ให้สัมภาษณ์
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125