ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
12 ส.ค. นี้ อย่าลืมชมสารคดี กปน. ทาง ช่อง 9 เวลา 10.00 น.

วันที่ 10 ส.ค. 2553

ตามที่ กปน. ได้จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมาโดยการนำนักเรียนในพื้นที่บริการของ กปน. จำนวน 5 โรงเรียนมาเข้าค่ายเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งจัดให้ทุกโรงเรียนแข่งขันเขียนแผนปฏิบัติการอนุรักษ์น้ำชิงเงินรางวัล เพื่อนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งกรรมการได้ตัดสินผลการประกวด และได้มอบรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กรจึงได้จัดทำเป็นสารคดีทางโทรทัศน์ในรายการองค์กรเกื้อแผ่นดินตอน "เยาวชนรักษ์น้ำกับการประปานครหลวง” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญติดตามชมได้

กปน. สานต่อโครงการค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ ให้การบ้านนักเรียนเขียนแผนอนุรักษ์น้ำ แล้วสามารถนำไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน ตัดสินพร้อมมอบเงินให้แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา โดยขณะนี้ กปน. ได้คัดเลือกแล้ว มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น ดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ในชื่อโครงการว่า ลอยสายฯ รุ่นใหม่ ใส่ใจรักษ์น้ำ ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนอัมพรไพศาล นนทบุรี ชื่อโครงการ รู้ใช้ รู้รักษ์น้ำ แผนปฏิบัติการขาดน้ำ ขาดชีวิต บอกเพื่อนมิตรช่วยสืบสาน ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ชื่อโครงการ บางพลีพัฒน์รักษ์น้ำ ได้รับรางวัลเงินสด 7,000 บาท
และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ชื่อโครงการแผนปฏิบัติการอนุรักษ์น้ำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) และ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ชื่อโครงการ ประหยัดน้ำเพื่อชีวิต รวมจิตวัดละหาร ได้รับรางวัลเงินสดโรงเรียนละ 5,000 บาท
 
นายเจริญ กล่าวว่า หลังจากที่ กปน. ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำแล้ว เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน จึงได้ให้เยาวชนกลับไปเขียนแผนกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ พร้อมกับการปฏิบัติจริง โดยส่วนใหญ่ได้นำเสนอแผนเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัด ลดการรั่วไหลของน้ำภายในโรงเรียน ซึ่งการคัดเลือกนั้น กปน. ได้พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความยากง่ายของแผน การมีส่วนร่วมของบุคคลในโรงเรียน และการนำไปปฏิบัติ
  
ทั้งนี้ นายเจริญ ยังได้ฝากอีกว่า ทรัพยากรน้ำนับวันมีแต่จะด้อยคุณภาพลงไปทุกที หากเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จักหวงแหน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและรู้คุณค่า จะช่วยให้สังคมของเรามีทรัพยากรธรรมชาติเหลือใช้ตราบนานเท่านาน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125