ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขาบางบัวทองจัดกิจกรรม “รักษ์น้ำ... รักเยาวชน”

วันที่ 6 ส.ค. 2553

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 นางพัฒนา สมานไทย ผจ.สาขาบางบัวทอง (สสบท.) พร้อม ทีมงานเปิดตัวกิจกรรม "รักษ์น้ำ... รักเยาวชน” ภายใต้ โครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บำรุง) โดยมี นางสาวทิพวรรณ บุศยพลากร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน) เป็นประธานในพิธี นางพัฒนา
 
โดยได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 และให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำประปากับนักเรียนทั้งโรงเรียนกว่า 100 คน เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งนอกเหนือจากนักเรียนจะได้ความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวนี้แล้ว ยังส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับการประปานครหลวงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125