ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขาตากสินจัดกิจกรรม “ห้องอาหารหรรษา”

วันที่ 6 ส.ค. 2553

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.53 นายวิกรม สุวรรณชมภู ผจ.สาขาตากสิน (สสต.) นำทีมจัดกิจกรรม "ห้องอาหารหรรษา” ณ โรงเรียนสามัคคีบำรุง ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ โดยมีคณาจารย์ให้การต้อนรับ และนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 
กิจกรรม "ห้องอาหารหรรษา” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน โดย สสต.ได้ติดตั้งแท่นน้ำดื่ม 2 แท่น พร้อมทั้งวางท่อภายในจากถังพักน้ำถึงจุดน้ำดื่มโดยตรง มุ่งหมายให้เยาวชนได้ดื่มน้ำสะอาด มีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งผลให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากการล้างถังพักน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้นักเรียนและคณาจารย์ได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดต่อไป นอกจากนี้ สสต. ได้จัดกิจกรรม "สุขาดี มีสุขภาพ” และมอบเงิน จำนวน 15,800 บาท ให้แก่โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมป์) ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง จ.สมุทรปราการ เพื่อสมทบทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสุขา สร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เยาวชน เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2553 ที่ผ่านมา
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125