ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. เซ็นสัญญาจ้าง อิตาเลียน ไทย เตรียมปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ

วันที่ 6 ส.ค. 2553

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา การประปานครหลวง ได้ลงนามสัญญา G-TN-R2-7 (R) ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำเดิม และงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 เส้นทาง ประกอบด้วยอุโมงค์ส่งน้ำช่วงจากบ่อพักประตูน้ำสี่พระยาถึงบ่อพักประตูน้ำลุมพินี ช่วงจากบ่อพักประตูน้ำประดิพัทธ์ถึงบ่อพักประตูน้ำสี่พระยา ช่วงจากบ่อพักยกระดับลาดหญ้า (คลองสาน) ถึงบ่อพักยกระดับท่าพระและช่วงจากบ่อพักประตูน้ำสี่พระยา ช่วงจากบ่อพักยกระดับลาดหญ้า (คลองสาน) ถึงบ่อพักยกระดับท่าพระและช่วงจากบ่อพักประตูน้ำลุมพินีถึงบ่อพักลดระดับลุมพินี ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 7 โดยใช้จ่ายจากเงินบาทและเงินกู้ JICA มูลค่างานตามสัญญาเป็นเงิน 762,189,530 บาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 790 วัน งานแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2555 จะเสริมความมั่นคงของระบบอุโมงค์ส่งน้ำเดิม ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และเพิ่มแรงดันและปริมาณน้ำให้บริเวณชุมชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีกลุ่มบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125