ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขาสมุทรปราการ ทำ 1 สาขา 2 โรงเรียนมอบตู้น้ำดื่มและทุนอาหารกลางวัน

วันที่ 5 ส.ค. 2553

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา สสป. Kick Off กิจกรรม "1 สาขา 1 โรงเรียน”(OBOS) นายสมยศ ประทีปวนิช ผอ. กองบริการ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน จัดโครงการน้ำดื่มเพื่อน้อง โดยมอบเครื่องทำน้ำเย็น และทุนอาหารกลางวัน 5,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม และโรงเรียนวัดบางเพรียง ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำ วิธีการประหยัดน้ำ และให้เด็กๆร่วมเล่นเกมพร้อมรับของรางวัล เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการผลิตน้ำของกปน.ที่ได้มาตรฐานจริง สามารถนำไปบอกต่อในวงกว้างได้ พร้อมกับให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อบต.บางเพรียง และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125