ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
น้ำประปาดื่มได้29 หน่วยงาน พื้นที่ สสส. / สสพ. และ สสป.

วันที่ 4 ส.ค. 2553
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 นายวชิรา จันทร์ชู กรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 29 แห่ง ในพื้นที่บริการของ สสส. สสพ.และ สสป.โดยมี นายพิชิต ภูพิชญ์พงษ์ ชวก.(ก1)กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายเจริญ ภัสระ ผวก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายวิเชียร อุษณาโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบ

หน่วยงานรับมอบเกียรติบัตรฯ อาทิ บ.บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) บ.ปตท.จำกัด โรงพยาบาลวิภาราม ศูนย์กีฬาอ่อนนุช มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125