ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
ขอเชิญชมสารคดีสั้น กปน. ทางช่อง 11 NBT

วันที่ 30 ก.ค. 2553

นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมสารคดีประปา ทาง ช่อง 11 NBT ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 53 นี้เป็นต้นไปทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 18.30 – 19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงข่าวภาคค่ำ โดย กปน. ได้จัดทำสารคดีสั้นให้ความรู้ในด้านคุณภาพน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและงานบริการประชาชน ในรูปแบบละครครอบครัวหรรษา แต่แฝงสาระและความรู้ให้กับคนดู ความยาวตอนละ 1 นาที จำนวน 10 ตอน แต่จะฉายให้ชม 20 ครั้ง จึงขอเชิญติดตามชมได้ตามวันเวลาและสถานีโทรทัศน์ดังกล่าว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125