ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
ผู้ว่าการการประปานครหลวง เยี่ยมชม WAR ROOM กองทัพเรือ

วันที่ 29 ก.ค. 2553

เมื่อเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 นายเจริญ ภัสระ ผวก.กปน. และคณะ ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ฝ่ายบริการกลาง (ฝบก.) พร้อมด้วยทีมงานศูนย์บริการประชาชน เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ WAR ROOM ณ กรมอู่ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายพลเรือน และผบ.ฝ่ายช่าง ยุทธการ สื่อสาร กิจการพิเศษ ให้การต้อนรับด้วยความยินดี
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125